Subhash Katakdound

Tragedy

2  

Subhash Katakdound

Tragedy

भिंतींना कान नाहीत

भिंतींना कान नाहीत

2 mins
9K


भिंतींना कान नाहीत 

Written by Dr Subhash Katakdound

मन मोकळं करण्यासाठी 

आता पूर्वीसारखं अंगण नाही 

नाही त्या गप्पा गोष्टी 

आणि भिंतींनाही कान नाहीत

पूर्वीसारखी कुठे 

आता ती अंगत पंगत

पत्त्यांचे ते डाव ही 

आता नाही रंगत

हरवली आहे आता 

त्या मैत्रीची संगत 

पूर्वीसारखी ती मनं 

आतां ये जा करत नाहीत 

नाही त्या गप्पा गोष्टी 

आणि भिंतींनाही कान नाहीत

नाही बोलावत आता कोणी 

साधं चहा प्यायला 

मागत नाही कोणी आता 

पेपर तो वाचायला 

वेळ नाही कोणाला 

शेजारी डोकावयाला 

बाजूला कोण राहतं 

शेजाऱ्याला ही नाही माहित 

नाही त्या गप्पा गोष्टी 

आणि भिंतींनाही कान नाहीत 

पूर्वीसारखा आवाज नाही 

दरवाजाच्या कड्यांना 

काचा आता फुटत नाहीत 

ओरडा नाही खोड्यांना 

मनाचे दरवाजे बंद आणि 

जाळ्या आहेत खिडक्यांना 

नुसत्या त्या पोकळ बोलाचाली 

मनं मात्र ती जुळत नाहीत 

नाही त्या गप्पा गोष्टी 

आणि भिंतींनाही कान नाहीत

गच्चीवर उभे राहून 

पहातो उंच माड्यांना 

डोळे झाले ओले आठवून 

त्या अंगणातल्या सड्यांना 

मन माझं विषण्ण होते 

पाहुन मनातल्या तड्यांना 

मनातल्या भेगा आता 

पुन्हा कधीच भरणार नाहीत 

नाही त्या गप्पा गोष्टी 

आणि भिंतींनाही कान नाहीत


Rate this content
Log in

Similar marathi story from Tragedy