Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sanjay Gurav

Romance Others

3  

Sanjay Gurav

Romance Others

विसावा

विसावा

1 min
232


तुला पाऊस हवा होता

मला... पावसात विसावा

वर अधिकचा अट्टहास,

मी जरा राजसच दिसावा


पण...

राजबिंडा माणूस,

पावसात भिजतही नाही

आणि विसावतही नाही

त्याला मुळी याची बरं का

परवानगीच नाही... आता?


आली ना पंचाईत?

पाहा ना घाईत

हो जरा सराईत

गेलेले पावसाळे गडे,

परत येत नाहीत आणि 

आलेच तर... सगळेच

असाच आनंद देत नाहीत


म्हणून... तुझा पाऊस आणि 

माझा विसावा... दोन काळजं,

हेतू मात्र हा... एकच असावा


Rate this content
Log in