Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priyanka Kumawat

Romance Tragedy

3  

Priyanka Kumawat

Romance Tragedy

ते क्षण तुला आठवतील

ते क्षण तुला आठवतील

1 min
24


तुझ्या वाटेवर विसावलेले माझे डोळे

तुला पाहतास हसू उमटणारे ओठ

तुझ्या वर प्रेम उधळून टाकणारे हृदय

ते क्षण तुला नक्कीच आठवतील

तू प्रेयसी म्हणताना बावरलेली मी

तुझ्या डोळ्यात हरवलेली मी

तू आला नाही तेव्हा रडलेली मी

ते क्षण तुला नक्कीच आठवतील

तुझ्याच विचारात हरवणारी मी

तुझा विषय निघताच लाजणारी मी

तुझ्याबद्दल सतत बोलणारी मी

ते क्षण तुला नक्कीच आठवतील

बाहुपाशात तुझ्या ऊब शोधणारी मी

मिठीत तुझ्या अलगद विरघळणारी मी

स्पर्श तुझा हवाहवासा वाटणारी मी

ते क्षण तुला नक्कीच आठवतील

तू झिडकारताच रूसणारी मी

तू अविश्वास केल्यावर रडणारी मी

तूला प्रेमच नाही कळल्यावर झुरणारी मी

ते क्षण तुला नक्कीच आठवतील

नसेल जेव्हा मी जाणवेल माझे प्रेम

नसेल जेव्हा मी पटेल माझे प्रेम

नसेल जेव्हा मी हवेसे वाटेल माझे प्रेम

ते क्षण तेव्हा तुला नक्कीच आठवतील


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance