kishor zote

Others


4.0  

kishor zote

Others


स्वानंद (दर्पण रचना)

स्वानंद (दर्पण रचना)

1 min 149 1 min 149

सदा घ्यावा

स्वानंद

प्रत्येक क्षणी शोधत राहावा

स्वानंद

अव्दैत शक्तीचा असे तो अनमोल ठेवा

स्वानंद

स्वतःने स्वतःला दिलेला तो नजराणा असे जणू नवा

स्वानंद

जीवनात मिळवत त्याचा सदुपयोग करून मग प्रत्येक व्यक्ती सुखी व्हावा

स्वानंद


Rate this content
Log in