Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

शीर्षक तस्मै श्री गुरवे नमः

शीर्षक तस्मै श्री गुरवे नमः

1 min
11


गुरु महाज्ञानी / खरा ज्ञानदानी

खाण सदगुणी/ वंदनीय//(1)

 

हरीनाम ध्यासे / गुरु लाभतसे

ज्ञानदान असे/ पारखूनी//(2)


अपार सोशिक/विद्यादान करी

खरी आस धरी/ पुण्यप्राप्ती//(3)


विद्यावाचस्पती / शिस्त पित्यापरी /

शिष्य हि-यापरी / घडवितो //(4)


आत्मविश्वासाचे /बळ शिष्या देई /

विनय बाणवी / अग्रक्रमे //(5)


आपुली महती / मौनबद्ध करी/

सुगंध कस्तुरी / दरवळे //(6)


गुरुचा महिमा / काय तो वर्णावा /

वरदान , कृपा / शिष्याप्रती//(7)Rate this content
Log in