Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sunita Ghule

Romance Tragedy

4  

Sunita Ghule

Romance Tragedy

पापण्यांच्या काठावर

पापण्यांच्या काठावर

1 min
23.3K


पापण्यांच्या काठावर

तुझ्या आठवांची सय

हृदयाची घालमेल 

कुणा सांगायची नाय।। 


संकटात वाटे धीर 

आधाराचे दोन शब्द

कसे दुरावती जीव

कुठे नेईल प्रारब्ध।। 


क्षण क्षण आठवते

तुझ्या नजरेची भाषा

बद्ध चार भिंती आज

तुझ्या भेटीचीच आशा।। 


किती केले हितगुज

सल रूततो का जुना

पापण्यांच्या काठावर

आसवांनी केला गुन्हा। 


नाही करायचे व्यक्त

राहू दे ना ओठातच

तुझं माझं नातं जपू

काळजाच्या देठातच।।


Rate this content
Log in