Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ganesh G. Shivlad

Romance Fantasy classics

4.1  

Ganesh G. Shivlad

Romance Fantasy classics

निर्विकार नारी..!

निर्विकार नारी..!

1 min
185


नक्षीदार निळी नऊवारी, 

नाजुकशी नववधू नेसली..!

नवसाची नवखी नवरी, 

नखशिखांत नादर नटली..!


नटखट निळसर नशा, 

नवतीचे निपचीत नयनी..!

नाचवे नखरेली नजर, 

नवलखी नाकात नथनी..!


निर्मळ नीर नीरे नितळती, 

न्हाऊन निघता नदीपात्री..!

नादान निरजही निहारती, 

नवकांती निसटती नेत्री..!


नवनारी न्याहाळूनी नुतनी, 

नवनीत निरसे नभातूनी..!

निरव निशाही निखरती, 

नाद निनादाता नुपूरातूनी..!


निर्मिती निसर्गाची न्यारी, 

निपजे नारळी नित्य निरी..!

निरागस नलिनी नवेली, 

निर्विकार निश्चित नारी..!Rate this content
Log in