Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ganesh Shivlad

Others Classics Inspirational

4.3  

Ganesh Shivlad

Others Classics Inspirational

निळ्या नभी चंद्रमा..

निळ्या नभी चंद्रमा..

1 min
224निळ्या नभी उगवला सखे आज शुभ्र चंद्रमा।

चांदण्या फेर धरुनी भोवती खेळती झिम्मा ।ध्रु।


सप्तऋषि उधळती तेज प्रेमे शशी रूप पाहुनी।

ध्रुव तारा आदरे होतसे लीन चंद्र देव चरणी।

सजले नीलांबर छान राती आज अश्विन पौर्णिमा।

चांदण्या फेर धरुनी भोवती खेळती झिम्मा ।१।


चंद्र सखा भासे श्रीकृष्ण निळ्या भोर वृंदावनी।

रास खेळती भोवती गोपिका एक एक चांदणी।

पहाती स्वर्ग देव देवता श्रीकृष्णा गोपिका प्रेमा।

चांदण्या फेर धरुनी भोवती खेळती झिम्मा ।२।


रंगली रासक्रीडा तेथे रातभरी देहभान हरपूनी।

जाहली पहाट नभी उगवली शितल शुक्र चांदणी।

झाला लाल लाजुनी साजनी सखा शुभ्र चंद्रमा।

चांदण्या फेर धरुनी भोवती खेळती झिम्मा ।३।


रम्य सोहळा पाहू सखे चाल आज नीलांगणी।

पुनव कोजागिरी करू पुजा भजन जागरणी।

इंद्र वरुण लक्ष्मी कुबेर पुजूया सोबती चंद्रमा।

चांदण्या फेर धरुनी भोवती खेळती झिम्मा ।४।


चंद्रदेव अशिर किरण शलाका पाठवी अवनी।

अर्पूनी नैवेद्य दुध तया करूया अमृत प्राशनी।

लाभे आरोग्य धनसंपदा प्रिय होईल विष्णूरमा।

चांदण्या फेर धरुनी भोवती खेळती झिम्मा ।५।


Rate this content
Log in