Ganesh Shivlad

Others Classics Children


4.6  

Ganesh Shivlad

Others Classics Children


निज शांत रे लडिवाळा...

निज शांत रे लडिवाळा...

1 min 72 1 min 72

गोमाईच्या गळ्यामध्ये, घंटा वाजे किन किन..!


रावळात महाराजांच्या, बिन वाजे झिण झिण..!


बाळा गोड तशी तुझ्या, पैंजनाची रुण झुण..!


निज शांत रे लडिवाळा, पदर माझा पांघरून..!१!


दत्त देऊळी डोंगरी, टाळ वाजे घन घन..!


अंगणात वृंदावनी, दिवा जळे मिण मिण ..!


गाय वासराला चाटे ती, फिरवून मागे मान..!


निज शांत रे लडिवाळा, पदर माझा पांघरून..!२!


वाहे परसात वारा, झाडे वेली भिर भिर..!


दृष्ट काढीते पदराने, नको करू किर किर..!


निजले खोप्यात रे पक्षी, फिरुनिया रानो रान..!


निज शांत रे लडिवाळा, पदर माझा पांघरून..!३!


चंद्रा संगे अंबरात, ध्रुव तारा लुक लुक..!


नदीकाठी झाडा खाली, काजव्यांची चम चम..!


तुझ्या मुखी दुधाचा रे, वास येई घम घम..!


निज शांत रे लडिवाळा, पदर माझा पांघरून..!४!


दूध अनुसयेचे पिऊनी, झाले देव तिन्ही तान्हं..!


पाजविते तुलाही क्षिर, नको करू उण दुण..!


देईल दत्तमाय आशिर, हाते सहा शिरे तीन..!


निज शांत रे लडिवाळा, पदर माझा पांघरून..!५!


Rate this content
Log in