Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sanjay Gurav

Others

4  

Sanjay Gurav

Others

कवितेचे एक कडवे

कवितेचे एक कडवे

1 min
197


कवितेच्या एका कडव्यात

बाप कधीच मावत नाही

शोधून शोधून थकलो तरी

कणभरही हाती गावत नाही.


कवितेच्या एका कडव्यात

माया आईची कशी शोधावी

डोंगराएवढ्या खस्ता तिच्या

चारोळीत ती कशी बसावी.


कवितेच्या एका कडव्यात

बायको मात्र अँडजस्ट करते

थकल्याभागल्या कवितेसारखी

तीही आपसूक कवेत येते.


कवितेच्या एका कडव्यात

लपलेले आहे अवघे सार

आख्ख्या कवितेचा सारा भार

पेलून नेतात हो ओळी चार.


Rate this content
Log in