Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sanjay Gurav

Romance Classics Others

4.0  

Sanjay Gurav

Romance Classics Others

कधी हरवली वाट तर..

कधी हरवली वाट तर..

1 min
23.6K


कधी हरवली वाट तर

नजर फिरवावी कुठवर?

सावरायला तू येशीलच

भिस्त फक्त तुझ्यावर..


कधी हरवली वाट तर

नजर धुसर, किनारा दुस्तर

प्रेमांजन बनून यावी तू

पाऊल ओळखून मागावर..


कधी हरवली वाट तर

पाय चुकीचे ना पडावे

पडण्याआधी अंधारात

तव हातांनीच सावरावे..


कधी हरवली वाट तर

असू दे माघारीचा मार्ग खुला

कितीदा कुठेही हरवलो जरी

पावले शोधून काढतील तुला..


Rate this content
Log in