Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sanjay Gurav

Romance

3  

Sanjay Gurav

Romance

गंध तुझा

गंध तुझा

1 min
11.5K


गंध तुझा मोगरी

गात्र गात्र मोहरी

पैलूविन चमकते

कोण तुझा जोहरी?


तू दुर्मिळ कस्तुरी

परिमळ दिगंतरी

भासांच्याच फैरी

हाय छळे मस्करी.


स्मित शोभे अधरी

दुग्ध जसे शर्करी

बोल हाय ऐकले

सावळ्याची बासरी.


रत्न तू अलभ्य जरी

भास पुरे आता तरी

दौलत समजून कुबेरी

गंध तुझाच अंतरी...


Rate this content
Log in