Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Ganesh Shivlad

Inspirational Others

4.0  

Ganesh Shivlad

Inspirational Others

भारत मातेची आरती

भारत मातेची आरती

1 min
935


वंदितो हे मातृभूमी स्वर्गभूमी माता भारती ।

गातो तव आरती मी माते तुझाच रथ सारथी ।१।


जन्मभूमी असे तू माझी अन् कर्मभूमीही तूच ।

अर्पिण हे सर्व जीवन तन मन धन असे तुझेच ।२।


शेतकरी मी सैनिक मी उद्यमी असे मी कारागीर ।

पिकविल मी रक्षिल मी करतील कष्ट लहान थोर ।३।


ना थांबेल ना थकेल हा जीव तुझे अखंड सेवेसाठी ।

करील अनुदिन सेवा तुझी मी तुझेच कीर्तीसाठी ।४।


लाभले मज थोर भाग्य मी जन्मलो तुझे कुशीत ।

वाहीन हा देह तुझे कामी अन् मरेन तुझे मातीत।५।


शूर वीर जन्मले येथे अन् साधू, संत, योगी, मुनीही ।

दिली शिकवण मानवतेची अन् रक्षिली ही भूमिही ।६।


माते तव वदन कश्मीर सुंदर चरण कन्याकुमारी ।

अरुणाचल, गुजर, मराठा बाहू तुझे थोर विस्तारी ।७।


ना झुकेल कधी मी माते शत्रू पुढे ना कधी वाकेल ।

करील रक्षण न भिता तुझे जोवर जिव हा असेल ।८।


ना उद्ध्वस्त होईल हा स्वर्ग हाणून पाडू शत्रूंचे बुरुज ।

सिंधु जलाने चरण धुवूनी फेडू माते तुझे हे कर्ज ।९।


उच नीच ना वर्ण द्वेष येथे ना राहील जाती पाती ।

एकच रामराज्य साकारू अखंड माता भारती ।१०।


Rate this content
Log in