Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sanjay Gurav

Romance Others

3  

Sanjay Gurav

Romance Others

अबोल प्रेम बहरावे

अबोल प्रेम बहरावे

1 min
44


अबोल प्रेमही बहरावे असे

कळीने नकळत उमलावे जसे

तृणपाते हवेत लहरावे जसे

थांबल्या जळी तरंग उठावे जसे

अल्लड परीने सावरावे जसे

लाजून सखीने बावरावे जसे

पानावर शब्द कवीचे उमटावे जसे

क्षीतीजाने अवनीला भेटावे जसे

गुलमोहराने रान लाल पेटावे जसे

ओल्या पापणीने अलगद मिटावे जसे

तुझ्या माझ्यातले अंतर मिटावे जसे..

अबोल प्रेमही आज बहरावे असे.


Rate this content
Log in