Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ranjeeta Govekar

Romance

3  

Ranjeeta Govekar

Romance

आठवांचा हा कल्लोळ

आठवांचा हा कल्लोळ

1 min
33


अडखळणाऱ्या पावलांनी

धडधडणाऱ्या हृदयाने 

बावरलेल्या स्पर्शांनी 

मुक्या वेड्या प्रीतीने 


चंग बांधला जणू मनाने

आठवणींच्या आठवणींना आठवण्याचा 

तुझ्या आठवांचा हा कल्लोळ उठता

क्षणाक्षणाने पडतो पाऊस आसवांचा


भिजलेले अश्रू लपवती डोळे 

तुला कधी ते कळतील का रे....?

तडफड या हृदयाची जैसी 

तुझीही अवस्था तशीच का रे....?


माझ्या उरी उठतो जसा रे 

तुझ्या उरीही उठतो का रे....?

आठवांचे कल्लोळ तुझे जसे 

मनी तुझ्या मी रुजले का रे....?


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance