Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Yogini Bhalkikar "कृष्णाई"

Romance Others

4.8  

Yogini Bhalkikar "कृष्णाई"

Romance Others

आजही बरसतो

आजही बरसतो

1 min
148


माझ्यासाठी तो पाऊसवेडा,

आजही गाणे गातो,

माझ्या मनाला हिरावून,

तो धुंद आजही बरसतो...


चातकासारखी तो वाट पाहतो,

चिंब भिजण्यासाठी तो आतुर असतो,

माझ्या लिहिलेल्या शब्दांना तो जपून ठेवतो,

तो माझ्यासाठी धुंद आजही बरसतो... 


पावसाचं वेड त्याचं मला अजूनही कळलं नाही,

पावसाची चाहूल लागताच, त्याला काही सुचत नाही,

मुक्त, मनसोक्त पावसात तो भिजत राहतो,

मी पाहिलंय तो धुंद आजही बरसतो... 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance