Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

kishor zote

Tragedy Others

4.7  

kishor zote

Tragedy Others

आदिवासी ( सहाक्षरी )

आदिवासी ( सहाक्षरी )

1 min
31


आदिवासी आम्ही

जंगलचे राजे

येतील का येथे

विकासाचे वारे ?.....


लेकरं लहानी

हिंडती वनी ते

उघडतील का

शिक्षणाची व्दारे ?.....


निसर्गाची साथ

जन्मता लाभते

त्यातच मग का 

आम्ही हो मरावे ?....


माणूस म्हणून

गीणतीच नसे

कोणीच नाही का

आमच्या बाजूचे ?....


शिक्षणाचा हक्क

असे जगण्याचे

हक्क आमचे का

कोणी हो लुटले ?.....


वर्षाचे नवे त्या

करता स्वागते

यंदा थांबेल का 

मृत्यू कुपोषणे ?....


Rate this content
Log in