Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,अक्षय कुंभार   AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

अनोळख्या जगात भरकटलेला सजीव

  Literary Colonel

नात्यांची दुरुस्ती

Comedy Drama Romance

तुझा मैत्रीचा करार मला खूप खूप आवडला. खरचं नातं कमवणे किती सोपं असत. ते निभावनच खूप अवघड असत.

7    719 30

जिवंत विहीर

Horror Drama

काही दिवसांनी मी घरी मुंबईला आलो. पण मला त्या जिवंत विहीरीची स्वप्नं पडतात. असं वाटतं मी त्या विहीरी...

8    1.3K 77

पहिल प्रेम

Romance

चुका सर्वाकडून होतात. पण आपल्याला माफ करण जमल पाहिजे. स्वतःलापण आणि दुसऱ्यालापण

11    3.8K 63

बेभान प्रेम

Tragedy

माझी वेडी प्रिया अजूनही मनात आहे. मला जगायला प्रेरणा देते. वेडी ती कधी नव्हतीच वेडा मीच तिच्या प्रेम...

8    8.3K 83

शेवटचा प्रयत्न

Inspirational

आयुष्याविषयीच्या सकारात्मक भावना आणि प्रेरकता

9    16.8K 123

जादूची छत्री

Drama

सत्याची कसं धरून पुढे गेल्यास यश आपल्या पायाशी लोळण घेते.

9    8.9K 96

कन्यादान

Inspirational

लग्न झालं म्हणजे मुलीचं आयुष्य बदलून जातं. तिला तिच्या स्वप्नांना मुरड घालावी लागते. तिला तिच्या नवऱ...

6    9.1K 109

पोह्यांचा कार्यक्रम

Inspirational

जसे काळे ढग साठल्यावरच थंडावा देणारा पाऊस पडतो तसेच कठीण प्रसंग आल्यावर समाधानी आयुष्य मिळत.

9    8.8K 85

थांबलेली चूक

Crime Drama Tragedy

एका चुकीच्या निर्णयामुळे पुढे काय होऊ शकेल याचा विचार करायला हवा....

9    9.1K 113