@i36wi2dy

Jyotiranjan Sahu
Literary Brigadier
AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE127
Posts
189
Followers
0
Following

ବିତିଯାଉଥିବା ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟି କ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଆଉ ସେ କ୍ଷଣଟା ଯେତେବେଳେ ଝଙ୍କାରିତ ହୋଇ ଉଠେ ସେଥିରୁ ଝରିଆସେ କବିତା !!! ନା ଘଣ୍ଟା ନା ଆଲାର୍ମ ! ଭୋର୍ ସକାଳୁ ଚଢେଇକଂ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ନିଦ ଖୋଲୁଥିଲା । ସହର ଠୁ ଅନେକ ଦୂର ରେ ପ୍ରକୃତି କୁ ନିଜର କରି ସମୟର ପ୍ରବାହରେ ଏ ଶରୀର ଟା କେତେବେଳେ ବୀଜରୁ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା... Read more

Share with friends

Feed

Library

Write

Notification

Profile