@i36wi2dy

Jyotiranjan Sahu
Literary Brigadier
AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

130
Posts
189
Followers
0
Following

ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ !

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 22 Jun, 2020 at 19:09 PM

॥ ପିଆଜ ॥ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଚାରନ୍ତି "ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଏ ଦୁନିଆଁରେ ବାପା ବଡ ନା ମା ବଡ " ? ସତରେ ବଡ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ! ସେଇଥିପାଇଁ ହସିଦେଇ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦିଏ " ମୁଁ ଜାଣେନା ମୋ ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ କି ନା ! ତେବେ ଏତିକି ଜାଣ ଲୁହ ଖୁସିରେ ବହୁ କି ଦୁଃଖରେ ମା ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ବାହାନା ଟିଏ ଥାଏ ; ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ପିଆଜ ; ହେଲେ ବାପା ପାଖରେ ସେ ବାହାନାଟାବି ନାହିଁ ! ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାପା କାନ୍ଦିବା ଭୁଲିଯାଏ ..."!!! ॥ ଜ୍ୟୋତିରଞନ ସାହୁ ॥


Feed

Library

Write

Notification
Profile