@ep1zok3b

Abhijeet Tekade
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

13
Posts
52
Followers
3
Following

मी अभिजीत टेकाडे. वाचकांना माझ्या लिखानातून तृप्त करुन तृप्त होण्याचा अट्हास आहे माझा. भावनाचा इन्द्रधनुष्य लेखनातून दिसावा हा प्रयत्न राहील.

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile