Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sanjay Gurav

Tragedy

3  

Sanjay Gurav

Tragedy

वळीव जळवून गेला

वळीव जळवून गेला

1 min
21


तू नसताना हिम्मत केली गं

वळीवानं माझ्या दारात यायची

मला कुठे माहित होते पण,आज

माझी होती तारांबळ उडायची


अंधार आत ,अंधार बाहेर मातला

महावितरणने विचका असा केला

एकुलती बँटरी मिणमिणून रुसली

मेणबत्ती फडताळात अन् फसली


तुला पाऊस आवडत नाही पण

पावसासोबत मला फक्त तूच पुरे

भिजत नसलीस तरी अंतर ओले

तू की पाऊस पाहू भान न उरे..


माहोल होता, परी फोल गं गेला

तुझा दुरावा, वळीव जळवून गेला

ती नसताना यायला कशाला हवे

तिचा आठव कड ओलावून सरला..


Rate this content
Log in