Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

विसरु नको मला

विसरु नको मला

1 min
41


मन मनाला जुळलं

प्रेमाचं गणित जमलं

साथ आपली जुळली

आकाश खाली झुकलं


अमेरिकावारी ठरली

पायाखालची भुई सरकली

परतणार कधी राजसा

मनात पाल चुकचुकली


भुलभुलैय्या दुनिया

गुंतते मन मोहजाला

कातर मन विचारते

नाही ना विसरणार तू मला?


खरंच सांगते तुला

केले प्रेम विश्वासून

कितीही लांब गेलास तरी

नाही ना जाणार विसरुन?


साथ तुझी माझी आहे

साथ जन्मजन्मांतरीची

आहे खात्री तुझ्या प्रीतीची

वाट पाहीन तुझ्या परतीची


Rate this content
Log in