Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shobha Sanjay Bavdhankar

Tragedy Inspirational

4.0  

Shobha Sanjay Bavdhankar

Tragedy Inspirational

विनंती दयाघनापाशी

विनंती दयाघनापाशी

1 min
241


यमा यमा थांबव ना रे तुझं ऑडीट

कोरोनामुळे घरी बसण्याचा आलाय खरंंच वीट


सुबुद्धी दे, निघू दे कोरोनावर औषध लस

नको बघू देवा आमच्या परीक्षेचा कस


गणु बाप्पा आले, गार्‍हाणं घातले

तेच ते ऐकून गणु बाप्पाचे कान किटले 


आली आता मंदीची लाट

संपूर्ण जीवनाचीच लागली वाट


दाणापाणी दुधदुभते खर्च कसा भागवायचा गुंता

चाकरमान्याची वाढत चालली चिंता 


उंच उडण्याचे छाटले जात आहेत पंख नाही जोर

झोप उडाली वाढला घोर


होऊ दे चालू रोजगार चाकरी

आनंदाने खायला मिळू दे सगळ्यांना चटणी भाकरी 


दयावंत तूू दयाळू, येऊ दे तुला दया

करतोस ना देवा तु आपल्या लेकरावर माया


लाखो अपराध घाल पोटी

लवकर दूूर कर देवा हे संकट चिंता झाली आहे मोठी॥


Rate this content
Log in