Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

वाट

वाट

1 min
37


वाट सरता सरेना

पाय जडावून गेले

हात पकड लेकरा

डोई ओझे जडावले


वाटा हिरवळीवरी

रंग सोनेरी हिरवे

डोंगरांच्या कुशीवरी

रंग हिरवे बरवे


नको रेंगाळू रे राजा

जरी निसर्ग फुलला

पाय उचल रे बाबा

नभी मेघ की दाटला


रंग निसर्गाचे जरी

जादू मायावी करती

घाई जायाची रे घरी

मजा दुसऱ्यापरती


बिगी बिगी चल राजा

नभ आता झाकोळले

घर गाठू झणी आता

कसे सांगू मनातले?


Rate this content
Log in