Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

वाट

वाट

1 min
11.5K


वाट सरता सरेना

पाय जडावून गेले

हात पकड लेकरा

डोई ओझे जडावले


वाटा हिरवळीवरी

रंग सोनेरी हिरवे

डोंगरांच्या कुशीवरी

रंग हिरवे बरवे


नको रेंगाळू रे राजा

जरी निसर्ग फुलला

पाय उचल रे बाबा

नभी मेघ की दाटला


रंग निसर्गाचे जरी

जादू मायावी करती

घाई जायाची रे घरी

मजा दुस-यापरती


बिगी बिगी चल राजा

नभ आता झाकोळले

घर गाठू झणी आता

कसे सांगू मनातले?


Rate this content
Log in