Savita Jadhav

Others


3  

Savita Jadhav

Others


उणीव.२

उणीव.२

1 min 11.9K 1 min 11.9K

कधीकधी एकांतात,

एकटीच उदास बसते,

अशावेळी मनापासून,

आईची उणीव भासते.


Rate this content
Log in