Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others

3  

अंजली (Anjali) बुटले (Butley)

Others

उचलण्या हा भार

उचलण्या हा भार

1 min
11.3K


उचलण्या हा भार

सराव करावा सतत

वाकावे तो उचलण्या

धीराने हळुहळू उचलत

जावे उंचवण्या डोक्यावर

धडपड रोज करावी

सराव करावा उत्तमोत्तम

वापरावे नवनविन 'टेक्नोलॉजी'

बुध्दीकौशल्य आपले वापरूनी


Rate this content
Log in