Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Uddhav Bhaiwal

Romance

4  

Uddhav Bhaiwal

Romance

तुझ्या प्रेमाची ऊब होती - उद्धव भयवाळ

तुझ्या प्रेमाची ऊब होती - उद्धव भयवाळ

1 min
461


जीवनातील चढउतार

सोबतच आपण पाहिले

नशीबाचे भोगही सारे

एकत्रच आपण साहिले


किती आल्या भीषण लाटा

किती आले वादळवारे

सखे तुझ्या सोबतीने

अलगद मी झेलले सारे


हे सारे मी सोसले कारण

तुझ्या प्रेमाची ऊब होती

अडथळे पार करीत जगणे

ही तर मजा खूब होती


Rate this content
Log in