Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sanjay Gurav

Romance

3  

Sanjay Gurav

Romance

तुझी चाहूल

तुझी चाहूल

1 min
46


तुझ्या येण्याची चाहूल

मनाला हिरवीशी भूल

वय सांडूनि बाजूला

बाहेर डोकावते मूल


तुझा स्पर्श पहिला तो

होतो कोमल ओंजळीला

तनामनात मृदगंध भरे

हवे काय मग वेडीला..?


वळीवाचे रुप फक्त भास

सखा मोसमी हवा खास

वळीव लुटतो क्षणात पण

तू सोबतीला चारही मास.


तुला भरून घेते ह्रदयात

मग चिंता कसली उन्हात

तुझी ओलेती आठवण

उरते-पुरते माझ्या मनात.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance