Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

kishor zote

Others

4.0  

kishor zote

Others

तरंग ( सहाक्षरी )

तरंग ( सहाक्षरी )

1 min
11.4K


जलात उठती

अनेक तरंग

भासती खरेच

तीच रंगारंग


पाण्याचा तो थेंब

एकच पडतो

अनेक वर्तुळ

जळी उठवतो


अशांत मनाला

शांत ते करण्या

निरव शांतता

बघावी राखण्या


थेंब हे पाण्याचे

पाण्यातच पडे

सांगा मग पुढे

त्याचे काय घडे ?


Rate this content
Log in