Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

अमोल धों सुर्यवंशी

Tragedy Others

2.0  

अमोल धों सुर्यवंशी

Tragedy Others

तो मी नाही

तो मी नाही

1 min
211


गडबडीच्या गाडीतून उतरता येत नाही

नाही नाही म्हणता चढण्याची अतfघाई

करावे ते दूसरच होत जाई

मला नाही परवा

लोक मला काय? म्हणतात 

म्हणूदे ना त्यांना घोडा गाढवा 

मी माझ्या दुनियेचा मस्त मलंदर 

ठोकर देऊन पुढे जाणे 

दुखावले कोणी तर परत येणे 

जिंकून साऱ्यांना बनायचे कलंदर 

मी असा मी तसा 

तो मी बिलकुल नाही...


Rate this content
Log in