Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sanjay Gurav

Tragedy

3  

Sanjay Gurav

Tragedy

तिच्या डोळ्यातला पाऊस

तिच्या डोळ्यातला पाऊस

1 min
32


तिच्या डोळ्यांच्या सांदीतून

पाऊस खळकन ओघळला

हातावर गोंदलेल्या "त्या"

नावावर पुन्हा एकदा भाळला.


सचैल नाहू घातले नाव त्याने

जरा शांत झाले चार घाव जुने

हात जरासा हलला शहाऱ्याने

गाठला तळ मनाचा..ओघळाने.


आत साचले आशेचे चार ढग

उर धपापला आणि वाढली धग

भरुन आले चौफेर व्यापले जग

बाहेरच्या पावसानेही धरला वेग.


कोसळती धारा पुन्हा एकदा नाहली

दोन पावसांची मने आज एक जाहली

विझली धग होती आजवर जी साहली

डोळ्याची कड आणि उगाच ओलावली.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy