Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

तेजोमय सांजवात

तेजोमय सांजवात

1 min
30


दिवेलागणी होताच

सांजवात देवापुढे

प्रकाशाने ज्योतीच्या

तेज पसरे चहूकडे   (1)


मंद प्रकाशात देव्हारा

लखलखीत उजळे

हळदीकुंकू वाहूनीकरी

गृहलक्ष्मी ओवाळे   (2)


शुभंकरोती म्हणूनी

विनवे देवदेवतांना

सर्वांना निरोगी ठेव

करी मनोभावे प्रार्थना  (3)


सांजवात लागताच

मंगल पवित्र श्लोक

रामरक्षा भीमरुपी

संस्कार पूर्वजांचे थोर  (4)


देवापाशी दिवा पाहूनी

लक्ष्मी प्रवेश करी

समाधानी गृहलक्ष्मी

आनंदाच्या सरीवर सरी (5)


Rate this content
Log in