Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

सत्संग

सत्संग

1 min
12.1K


परमेश भक्ती / आनंदे करावी

साधना करावी / ईश्वराची


नाम जप तप / नित्य आचरावे

सत्संग जोडावे / नित्यनेमे


मनाची बैठक / पूर्ण साधनेने

मनोबल वाढे / परिपूर्ण 


नको मोह मनी / माया प्रपंचाचा

नामस्मरणाचा / जप करी


एकाग्र करावे / मन हे चंचल

सत्संग देईल / मनःशांती


भक्ती मनी ध्यानी / सदा सुविचार

तैसाचि आचार / कर्मामधे


हरी मुखे बोल / पवित्र वागावे

भक्तिमार्गे जावे / जीवनात


सत्य वदे वाचे / शुध्द आचरण

तमोगुण तण / उपटावे


साधना सन्मार्ग / नित्य सत्संगाने

जीवन सार्थकी / परमार्थे


Rate this content
Log in