Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Savita Kale

Tragedy Others

3.9  

Savita Kale

Tragedy Others

स्त्री म्हणजे कोणालाही न कळणारी

स्त्री म्हणजे कोणालाही न कळणारी

1 min
124


कधी अबोल, तर कधी बडबडणारी

स्त्री म्हणजे कोणालाही न कळणारी


कधी बापाची लाडकी राजस लेक

माहेरी काहीच काम न करणारी

उंबरठा ओलांडताच सासरचा

अचानक जबाबदारीने वागणारी

स्त्री म्हणजे कोणालाही न कळणारी


माहेरी उगाचच लटके रूसून बसणारी

सासरी बोचरे शब्दबाणही पचवणारी

आई-बाबांशी बोलताना मात्र

हास्यामागे अश्रूंचा सागर लपवणारी

स्त्री म्हणजे कोणालाही न कळणारी


आजारी असली तरीही काम करणारी

संसारात तीव्र चटक्यांकडे दुर्लक्ष करणारी

नाती सासरची सारी सांभाळणारी

तरीही सासरच्यांसाठी परकीच असणारी

स्त्री म्हणजे कोणालाही न कळणारी


तिलाही हवी असते अशी साथ

तिचे दुःख समजून घेणारी

तनामनांच्या खोल जखमांवर

मायेने हळुवार फुंकर घालणारी

पण तिची व्यथा आहे कोणालाही न कळणारी


Rate this content
Log in