Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

kishor zote

Others

4.1  

kishor zote

Others

सण पहा बळीराजाचा ( कविता )

सण पहा बळीराजाचा ( कविता )

1 min
115


सडा सारवण करा भारी

झुल सर्जा राज्याच्या पाठी


रांगोळी काढा सुरेख दारी

खांदे मळणी कालच झाली


गोड धोड करा आता घरी

अंघोळ घालुन शिंगे ती रंगवली


दारा लावा ग चला तोरणं

जोडी दया खाया रोडगं वैरण


सजवा जोडीला आज

औक्षण करा, करा आरास


राब राबुन रात दिन

शेत पिकवलं जसं सोनं


आनंद आज पहा किती

सुखं दारात सारी येती


पोळा हा वर्षाचा आला

सण पहा बळीराजाचा


Rate this content
Log in