Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

संकटांशी सामना

संकटांशी सामना

1 min
141


काव्यप्रकार अष्टाक्षरी


घोंघावती संकटांची

मालिकाच लागोपाठ

संकटांना बांध घाला

भंग हो जीवनवाट     (1)


सागराच्या वादळांनी

तांडवचि आरंभिले

खवळूनी सागराने

प्रांत उद्ध्वस्तचि केले   (2)


रोग विषाणूचा आला

महामारी बळावली

स्पर्श फैलावे तयाला

लाखो माणसे गिळली   (3)


श्रेष्ठ निसर्ग नित्यचि

मनू हतबल झाला

शोध लसीचा न लागे

रोज आकडा वाढला    (4)


आता प्रयत्नांची शर्थ

नको व्यर्थ गलबला

हटवूनी कोरोनाला

संकटांना बांध घाला    (5)


Rate this content
Log in