Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shobha Wagle

Others

3  

Shobha Wagle

Others

श्री गणेश स्तवन

श्री गणेश स्तवन

1 min
236


शुभ कार्यारंभी । गणेश पूजतो ।

सुख ते मागतो । भक्तगण..।। १ ।।


गणेश चतुर्थी । होई आगमन ।

देव गजानन । गणपती.. ।।२ ।।


सजवले छान । सुबक आसन ।

गणेश स्थापन । मखरात..।। ३ ।।


सकल मिळुनी । करती पुजन ।

गणेश स्तवन । आरतीने...।। ४ ।।


प्रसाद मोदक । प्रिय गणेशास ।

आवडे तो खास ।चतुर्थीला.।। ५ ।।


गौरीच्या तनया । दुःख निवारता ।

मांगल्य आणता । विघ्नेश्वरा...६


असे सकळांचा । संकट नाशक ।

देव विनायक । वक्रतुंड....७


देवांचा तो देव । बुध्दीचा नायक ।

भक्तांचा पालक । विद्याधर.. ।। ८।।


नाम तव घेता । मन होई मग्न ।

दूर होई विघ्न । विघ्नहर्ता.. ।। ९ ।।


सदा भक्तांवर । आशिर्वाद देवा ।

कृपा दृष्टी ठेवा । मोरेश्वरा... ।।१० ।।


Rate this content
Log in