Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

POONAM PARAB

Romance Others

3.5  

POONAM PARAB

Romance Others

श्रावण

श्रावण

1 min
327


आठवांचा पूर येता मनी दाटते, साठते कोकण

हिरव्या-कंच पाचुच्या रानात कसा झरतो, बागडतो श्रावण


अल्लड पायवाटा कशा झिम्मा खेळती मातीशी

रानफुले हर्णीची डुलत गाती संवादी सरींशी

सागर फेसांचे बंध जुळता ऊन्हाशी, झरे काठाशी लवण

हिरव्या-कंच पाचुच्या रानात कसा झरतो, बागडतो श्रावण


निनादते सर, गुंजते राऊळ, श्रावणी सोमवार सजे

कौलारु घर, सळसळे पोफळ, वाऱ्याचे पैंजण वाजे

झावळ्या आडून ऊन्हाचे शृंगार भासे घराला सोनेरी लिंपण

हिरव्या-कंच पाचुच्या रानात कसा झरतो, बागडतो श्रावण


ऊन्हे न्हाऊनी धवल, पिवळी काचोळी नेसला चाफा

दिपल्या क्षणांचा लपत्या सरींचा मृगजळी पक्ष्यांचा ताफा

निर्झर झरझर वाहुनी खळखळ करिती मोत्यांचे शिंपण

हिरव्या-कंच पाचुच्या रानात कसा झरतो, बागडतो श्रावण


Rate this content
Log in