Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

POONAM PARAB

Abstract Fantasy

3  

POONAM PARAB

Abstract Fantasy

पहाट

पहाट

1 min
1.2K


चांदण्यांचा सडा विरता विरता,

उतरले तृण-श्वास अंगणी प्राचीच्या l


तसे रुपसी खग षड्जात न्हाले,

गगनलक्षी भरा-या सोनियाच्या l


स्वप्नवत रातीचे गलबत कसे,

बुडे अलगद प्रकाशाच्या सागरात l


पाना-पानांत पाघळले दवबिंदूंचे ठसे,

जसा पितांबर झळके आकाशात l


आर्त गुलाबाची छटा पश्चिमेच्या दारी,

अन् केशरी टिळा शुभ्र मेघांवरी l


कुठे मातीच्या कुशीत रान रुजलेले,

जागे झाले तसे पंचानन रुसलेले l


शितल धुन वाजे वा-याची आगळी,

आर्त मधुर राग गाऊनी भुपाळी l


कुजबुज हालचाल होऊ लागे लगोलग,

ऊन्हाचे कवडसे आणती जळी रुपरंग l


चांदण्यांचा सडा विरता विरता,

उतरले तृण-श्वास अंगणी प्राचीच्या l


Rate this content
Log in