kishor zote

Others


3  

kishor zote

Others


शिक्षक कसा असावा ( निरजा )

शिक्षक कसा असावा ( निरजा )

1 min 254 1 min 254

शिक्षक कसा असावा

नको विचारणा

शिक्षक

दुसरी 

आईच असतो

सांभाळ तसा करावा....


ज्ञान देणे पहिले

काम त्याचे

निरंतर

शिल्पकार

तोच आयुष्याचा

सत्य ज्याणे जाणले.....


महापुरुषांचा इतिहास सांगावा

नको पोकळ

बाता

ताबा

मनावर रहावा

मस्तकी विचार रुजवावा....


Rate this content
Log in