Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

शीर्षक व्यथा माझ्या बापाची

शीर्षक व्यथा माझ्या बापाची

1 min
205


शेतकरी माझा बाप

राब राब राबतुया

उन्हातान्हातून जातं

नांगरणी करतुया    (1)


निढळाचा घाम गाळी

तेव्हा बी पेरले जाई

पावसाने हूल देता

मन धसकून जाई   (2)


पोराबाळांसाठी आहे

तोच आमचा पोशिंदा

मायसाठी सर्वस्वचि

धनी तो जन्मोजन्मीचा  (3)


कधी ओला कधी सुका

दुष्काळच पाचवीला

कर्ज फेडायचे कसे?

चिंता जाळते उराला   (4)


आम्ही सारे मदतीला

नको गड्यांची मिजास

सोनं पिकवू भूमीत

देतो बापाला विश्वास   (5)


Rate this content
Log in