Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Others

4  

Manisha Awekar

Others

शीर्षक सुगंधी शब्दफुले

शीर्षक सुगंधी शब्दफुले

1 min
25


अचानक प्रतिभेने

यावे मनी उसळावे

उधळावी शब्दफुले

गुंफ ना कवितेमधे    (1)


रुंजी घालती मनात

शब्द हे वेगवेगळे 

लयबद्ध रचनेसी

संख्येमधी ते आगळे   (2)


शब्दफुले गुंफताना

मन ठेवी सावधान  

कधी अष्टाक्षरी तर

कधी षडाक्षरी छान    (3)


वृत्तबद्ध गीतांमधे

भाव हळूवार असे

शब्द फुलांची गुंफण

अंतर्मनातूनी स्फूरे    (4)


शब्द फुलांची गुंफण

अर्थवाही जमताना

मन्मनास हो आनंद

काव्यपुष्प खुलताना   (5)


Rate this content
Log in