Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Others

4  

Manisha Awekar

Others

शीर्षक संस्कार मातेचे

शीर्षक संस्कार मातेचे

1 min
72प्रेमळ माऊली

बाळा जन्म देई

जपे जीवेभावे

ममता लाघवी     (1)


खेळताना बाळ

पाही संतोषाने

आनंदे शिकवी

चालणे बोलणे     (2)


गोष्टी संस्काराच्या

रंगवून सांगे

मर्म बाळामनी

सहज रुजवे       (3)


कडक शिस्तीचे

लावते वळण

संस्कारांनी करे

जडणघडण        (4)


अनमोल तिचे

संस्कार असती

बाळ नित्य चाले

सन्मार्गावरती       (5)


जीवनसागरी

माय दीपस्तंभ

दिशा दे बाळास

मार्गास सुलभ        (6)


Rate this content
Log in