Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Others

3  

Manisha Awekar

Others

शीर्षक पान

शीर्षक पान

1 min
28


कळीदार कपूरी पान

नर्तकीच्या आवडीचं

जायपत्री वेलचीनं

तिनेच खुलवायचं


शेंड्याचं पान जावयाचं

फारंच मानापानाचं

चांदीचं पान बाळाचं

पक्वांनांनी सजवायचं


वडीचं पान अळूचं

चटकदार चवीचं

कुरकुरीत वडीत

सुगरणीनं रमायचं


पानाफुलांची रांगोळी 

कलात्मकता नारीची

रंगकलाबूतीने सजवी

लज्जत वाढवी जेवणाची 


पानांनी बनविले असे

जीवन आपुले सुंदर

सर्वांनी त्या जपावे

माया प्रेमे अवनीवर


Rate this content
Log in