Manisha Awekar

Others


4  

Manisha Awekar

Others


शीर्षक आल्या आल्या गौराई

शीर्षक आल्या आल्या गौराई

1 min 9 1 min 9

फू बाई फू फुगडी फू

गौरींसंगे खेळू फुगडी फू //धृ//


आज आल्या घरी गौरी

माहेरवाशणी भारी

खेळायला माझ्यासंगे फुगडी फू


भाग्याच्या गं गौरीबाई

आल्या सोनपावलांनी

ओटी भरुया गं त्यांची फुगडी फू


खेळू हाती हात घेई

 फुगडीला जोर बाई

झिम्मा नाच सवे गाणी फुगडी फू


रात जागवूनी गौरी

दमे बाई माझी भारी

गोडधोड खाऊ घालू फुगडी फू


फू बाई फू फुगडी फू

गौरीसंगे खेळू फुगडी फू


Rate this content
Log in