Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Manisha Awekar

Others


4  

Manisha Awekar

Others


शीर्षक आल्या आल्या गौराई

शीर्षक आल्या आल्या गौराई

1 min 98 1 min 98

फू बाई फू फुगडी फू

गौरींसंगे खेळू फुगडी फू //धृ//


आज आल्या घरी गौरी

माहेरवाशणी भारी

खेळायला माझ्यासंगे फुगडी फू


भाग्याच्या गं गौरीबाई

आल्या सोनपावलांनी

ओटी भरुया गं त्यांची फुगडी फू


खेळू हाती हात घेई

 फुगडीला जोर बाई

झिम्मा नाच सवे गाणी फुगडी फू


रात जागवूनी गौरी

दमे बाई माझी भारी

गोडधोड खाऊ घालू फुगडी फू


फू बाई फू फुगडी फू

गौरीसंगे खेळू फुगडी फू


Rate this content
Log in