Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Manisha Awekar

Others

4  

Manisha Awekar

Others

शीर्षक आल्या आल्या गौराई

शीर्षक आल्या आल्या गौराई

1 min
118


फू बाई फू फुगडी फू

गौरींसंगे खेळू फुगडी फू //धृ//


आज आल्या घरी गौरी

माहेरवाशणी भारी

खेळायला माझ्यासंगे फुगडी फू


भाग्याच्या गं गौरीबाई

आल्या सोनपावलांनी

ओटी भरुया गं त्यांची फुगडी फू


खेळू हाती हात घेई

 फुगडीला जोर बाई

झिम्मा नाच सवे गाणी फुगडी फू


रात जागवूनी गौरी

दमे बाई माझी भारी

गोडधोड खाऊ घालू फुगडी फू


फू बाई फू फुगडी फू

गौरीसंगे खेळू फुगडी फू


Rate this content
Log in