Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Rajendra Vaidya

Abstract Romance

2.8  

Rajendra Vaidya

Abstract Romance

सांज बिलोरी

सांज बिलोरी

1 min
261


दोन पाऊली साचैल न्हाते.               

अपुले नाजुक नाते.                   


ह्या ओढ्यातून तुझी नी माझी

ओढं वेगळी भासे.                             

राग रागिणी गात नाचते तृण पाते.        

झुळझुळ गाती वाऱ्यावरती सूर बासरीचे.  (१).                              


गळ्यातला उधळून मोगरा साथ तुला देते.    

शारदीय चांदणे मखमली सांज शिरी शिंपते.                                

चंद्र कोवळा, सुखद गारवा चित्त धुंद होते.  (२).                             


स्फटिक महाली तुझे नि माझे मिलन घडताना.                              

माडामधुनी सांज बिलोरी चोरून बघताना.   

फुलपंखी ते क्षण वेचाया मी डोळे मिटते.  (3)                      


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract