Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sarita Sawant Bhosale

Others

3  

Sarita Sawant Bhosale

Others

रोजचीच ती सांजवेळ

रोजचीच ती सांजवेळ

1 min
29


रोजचीच ती सांजवेळ केशरी रंगात न्हाऊन येते

नको म्हंटल तरी कातरवेळ सजून येते

हुरहूर मनात दाटून आठवणींचा हुंदका घेऊन येते

मनाच्या डोहात उतरून डोळ्यांच्या काठी भरून येते


रोजचीच ती सांजवेळ केशरी रंगात न्हाऊन येते

ऊन्ह सावली पाठशिवणीचा खेळ खेळून

किनाऱ्याशी सलगी करू पाहते

दिपज्योतिच्या प्रकाशात रंगून

मनीचे मळभ दूर सारून उमेदीचा रंग लेऊन जाते

रोजचीच ती सांजवेळ केशरी रंगात न्हाऊन येते

      


Rate this content
Log in