Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajesh Varhade

Inspirational Others

2  

Rajesh Varhade

Inspirational Others

रणरागिणी

रणरागिणी

1 min
243


तू हो रणरागिनी तुझं होणे आहे

दुश्मनांचा वाईट प्रवृत्तीचा करणे नाश

तुझं करणे एक पाताळ आकाश

शूरवीर इतिहास वाचून पाहे

तू हो रणरागिनी तुझ होणे आहे


तुलाच तुझ्या रक्षणा निःपात करायचा

भाऊ-वडील समाज येईल तेव्हा येईल

उत्साह जोश भरायचा

तू करून बघ तुला मिळणार सहकार्य हे

तू हो रणरागिनी तुझ होणे आहे


कितीदा होशील आचार का

तुला करणे आहे प्रतिकार

काली भवानी हो दुर्गावतार हे

तू हो रणरागिनी तुझ होणे आहे


स्वप्नाहून सुंदर आयुष्य

तू सिद्ध कर जन्माची कुडाई हो साकार भाष्य

आई-वडिलांची पुण्याई जतन बदनामी नको हे

तू हो रणरागिणी तुझं होणे आहे


तुला शप्पथ दिलेल्या प्रेमाची

तू प्रतिकार कर लो भट वाचनाची

उद्या करणे उषःकाल किरण सत्यप्रकाश हे

तू हो रणरागिनी तुझ होणे आहे


वाटा नपुंसक दगडातून शोधणे आहे

जे भोगायचे ते शेवटी तुला भोगणे आहे

कर्तृत्वाने तुला तुझ्या आयुष्य लिहिणे हे

तू हो रणरागिनी तुझ होणे आहे


भगवंताचे नाम उच्चारतो बळ देईल

तुला तुझ्यातला हात वर घेईल

ध्येय हे उद्दिष्ट पलीकडे घे हे

तू हो रणरागिणी तुझं होने आहे


Rate this content
Log in